Našli jste zboží, které jste zde hledali?
Ano
343/524 (65%)
Ne
181/524 (35%)
Rychlý kontakt

Zpracování osobních údajů

Správce: Jitka Bernklauová, Šumavská 111/II, 389 01 Vodňany

 1. Ochrana soukromí a osobních údajů je pro nás prvořadou povinností. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.
 2. Osobní údaje našich zákazníků či obchodních partnerů zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednávají.
 3. Osobní údaje, které u nás zpracováváme:
  • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ.
  • Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.
  • Údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti – osobní údaje, které jsou pro nás potřebné k tomu, abychom mohli obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik.
  • Údaje o využívání služeb – údaje o tom, jaké služby naši zákazníci využívají a jaké zboží kupují.
 4. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Dobu uložení osobních údajů pravidelně kontrolujeme a údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, případně v uzamykatelných skříních.
 5. Údaje, které jsme získali od našich zákazníků či obchodních partnerů, zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti: Jitka Bernklauová. Za účelem plnění smlouvy můžeme předat osobní údaje prověřeným spolupracovníkům a dodavatelům, kterými jsou téměř výhradně přepravní či bankovní společnosti (Česká pošta, PPL, Geiss…).
 6. V případě, že náš zákazník či obchodní partner využije svého práva na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, případně vznese námitku proti zpracování osobních údajů, vyjdeme mu vstříc a jeho žádost vyřídíme podle platných právních předpisů při dodržení povinností, které nám ukládá legislativa (hlavně předpisy týkající se účetnictví).
 7. Jak osobní údaje zpracovávat, uchovávat a chránit, byli všichni naši zaměstnanci poučeni.
 8. Dozorový orgán, který v České republice řeší otázky spojené s ochranou osobních údajů, je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat

Souhlasím
Vybrat
Nesouhlasím