Olej ALFA 2T 1 litr

výrobce:PARAMO
katalogové číslo:ALFA2T-1
EAN:
dostupnost: Skladem
cena bez DPH:114,88 Kč

139,00 Kč

MOGUL ALFA 2T je polosyntetický motorový olej mimořádné výkonnosti. Olej je vyrobený z vysoce kvalitních ropných základových olejů získaných moderní hydrogenační technologií, z ředící složky a z PIB (polyisobutylen – nahra-zuje viskózní olej, který byl příčinnou vzniku karbonových úsad) a pečlivě zvolených zušlech-ťujících přísad nejvyšší jakosti, sloužících zejména ke zlepšení mazacích vlastností, ochranných schopností proti korozi, k modifikaci tvorby karbonových úsad aj. Olej je červeně zbarvený.

Je určený k mazání dvoudobých vysokootáčko-vých benzinových motorů s mimořádnými poža-davky na užitné vlastnosti oleje (např. moderní motocykly, automobily, motorové pily, křovinoře-zy, vyžínače, zemědělská mechanizace aj.), kte-ré se mažou směsí oleje s benzinem nebo po-mocí dávkovacího čerpadla. Vyhovuje požadav-kům mazání nejvýkonnějších moderních dvou-dobých motorů. S palivem se mísí obvykle v poměru 1:50 nebo podle doporučení výrobce motoru. Používá se celoročně.

Charakteristické vlastnosti:

• zajišťuje dokonalé mazání všech pohyblivých částí moderních, i velmi vysoce zatě-žovaných dvoudobých motorů (chrání proti opotřebení pístu, pístních kroužků, stěn válců, ložisek)
• je zárukou bezproblémového celoročního provozu
• zabraňuje tvorbě vysokoteplotních karbonových úsad na pístu, ve spalovacím prostoru, pístních kroužcích, svíčkách i ve výfukovém potrubí
• je zárukou dlouhé životnosti svíček
• velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi i při jeho odstavení po delší dobu
• snadno se mísí s benzinem
• vyniká nízkou kouřivostí
 
Technické parametry

 API
 
 TC
 JASO
 
 FD
 Bod tuhnutí
 
 -39° C
 Hustota
 
 805 g/dm3
 
 
 
https://www.zahradales.cz/